YÖNETMELİK

Yönetmeliği PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız.
DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği), yılda bir kere Doğrudan Pazarlama kampanyalarının değerlendirildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri düzenler.

DPİD, doğrudan pazarlamayı hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, somut, davetkâr, katılımcı, veriye dayalı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişim faaliyetleri olarak tanımlar.

Doğrudan Pazarlama Ödülleri, Doğrudan Pazarlama sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, bilinirlilik yaratmak, doğrudan pazarlama kavramlarının yerleşmesini sağlamak, doğrudan pazarlama yöntemlerinin daha çok kullanılmasına teşvik etmek, doğrudan pazarlama alanında çalışanları motive etmek, veriye dayalı katma değerli projeleri yaygınlaştırmak ve özgün başarıları belgelemek, doğrudan pazarlama uygulamalarının kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Yarışmanın temel amacı, ticari etkinliği yüksek olan, ölçülebilir, sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerini seçerek ödüllendirmektir. Doğrudan pazarlama projelerinin hedefi markaların pazarlama hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktır. Bunu yaparken veriye dayalı katma değerli aksiyonlar, planlar ve doğru hedef kitleye, doğru mesaj ile giderek sonuçları ölçülebilen kampanyalar tasarlar ve uygular. Doğrudan pazarlama projelerinin stratejisi, veriyi kullanımı, yaratıcılığı, uygulanabilir oluşu ve sonuçları yarışmada değerlendirilir.
1) Bu yarışma doğrudan pazarlama alanında proje üretmiş ve uygulamış tüm ajansların ve markaların katılımına açıktır. Türkiye'de ve KKTC'de faaliyet gösteren ve DPİD üyesi olan veya olmayan tüm doğrudan pazarlama ajansları, interaktif ajanslar, etkinlik ajansları, halkla ilişkiler ajansları, kurumsal sosyal sorumluluk ajansları, reklam ve medya ajansları, sosyal medya ajansları ve ilgili ödül konusunda proje geliştirmiş ve uygulamaya almış markalar katılabilir.

2) Yarışma başvurusu ajanslar ve markalar tarafından yapılabilir. Ancak markaların başvuru yaptıkları proje için yürütücü ajanslarıyla katılımları zorunludur. Yarışmaya başvuran tüm katılımcıların, başvurdukları işler için müşterilerinden gerekli onayları almış oldukları kabul edilir. Aksine oluşabilecek durumlardan, tamamen katılımcılar sorumludur ve DPİD'e bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

3) Aynı proje, uygun olduğu koşullarda, birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir. Bu durumda her bir kategori için ayrı ayrı katılım ücreti ödenir.

4) Farklı ajanslar farklı alanlarda aynı projeyle katılabilirler (ör. A markasının lansman kampanyasının entegre online medya uygulamalarıyla Y ajansı dijital kategoride, lansman etkinliği ile Z ajansı etkinlik pazarlaması alanında katılabilir).

5) Markaların uluslararası açılımı adına yurt dışında gerçekleştirdiği, Türkiye’ye veya KKTC'ye katma değer sağlayan projeler, yarışmaya ilgili kategoriden katılabilir. Bu durumda, yurt dışında gerçekleştirilen uygulamada hizmet veren ajansın Türkiye'de veya KKTC'de faaliyet gösteriyor olması ve projenin Türkiye’den veya KKTC'den yönetilmiş olması şarttır.

6) Katılımcılar başvuru konusu projenin tüm içeriğinden ve sağlanan verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında, sağlanan bilgilerin geçerliliğine ve doğruluğuna yönelik ek belge, görsel, vb. belge talebinde bulunabilir. Başvuru içeriklerinde kullanılan dilin Türkçe olması gerekliliği aranmaktadır.

7) Yarışmaya 1 Ocak 2020 - 1 Ekim 2021 dönemi içinde gerçekleşmiş doğrudan pazarlama projeleri katılabilir.

8) Yarışma katılımları 17 Eylül 2021 – 22 Ekim 2021 tarihleri arasında www.dpodulleri.org adresinden yapılır.

9) Katılım ücretleri her bir katılım için KDV dahil olarak aşağıda belirtilen şekildedir:

• 17 Eylül 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında:
DPİD üyeleri için 450 TL, DPİD üyesi olmayanlar için 650 TL.

• 1 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında:
DPİD üyeleri için 500 TL, DPİD üyesi olmayanlar için 750 TL.

• Aynı proje için birden fazla kategoride başvuruda bulunulması durumunda 3 kategori üzeri başvurularda %15, 6 kategori üzeri başvurularda %25 ve 9 kategori üzeri başvurularda %30 indirim uygulanacaktır.

10) Kayıt bedelleri, yarışma sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya EFT yolu ile ödenir.

11) Aynı proje için birden fazla ajans farklı uygulamalarla başvurmuşsa, jüri iş sahibi markadan onay isteyebilir.

12) Jürinin katılımları doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve doğruluğunu denetleme hakkı vardır.

13) Proje başvuru formundaki bilgilerin, ölçümleme adına kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, DPİD bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.

14) Yarışma dahilinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak tanımlanan ve katılımcılar tarafından üretilmiş, yaratılmış, geliştirilmiş her türlü fikir, tasarım, uygulama, proje vb. gibi eser niteliğindeki her türlü yapımın sahibi katılımcı addolunur ve katılımcı ilgili mevzuat kapsamında tüm bu eserlerle ilgili mali ve komşu hakları kullanmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksine oluşan durumlardan katılımcılar bizzat sorumlu olacaktır. Ancak katılımcılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet hakları ile birlikte mali haklarına dayanan haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), yalnızca yarışma iletişimine yönelik olarak kullanmak amacıyla, yarışma öncesinde, süresince ve sonrasında, süresiz olarak, yurtiçi ve dışında tüm mecralarda kullanmak üzere Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'ne bila bedel devretmiş kabul edilir. DPİD bu hakları yarışma, eğitim ve tanıtıma yönelik amaçlar için kullanacaktır. Aksine kullanım, eser sahibinin izin ve onayına tabi olacaktır.

15) Bu yarışmaya müracaat etmiş olan projelerin yarışma sonrasındaki telif hakkı ihlallerinden DPİD sorumlu değildir.

16) Kamu düzenine, ilgili mevzuata, genel etik ve ahlak kurallarına (çocuk işçi çalıştırma, insan hakları, tüketici hakları, rekabet hakları, izinsiz 18 yaş altı pazarlama faaliyetleri vb.) aykırı bulunan projeler, ön eleme aşamasında elenerek, yarışma dışı tutulacaktır. Bu durumlarda, katılım bedeli iade edilmez.

17) Yürütülen kampanyada, yerli ve/veya yabancı bir kampanyadan esinlenilmesi ya da mevcut konseptin taşınması durumunda, kaynakça açıkça beyan edilmelidir. Aksi durumlar için, DPİD ödülleri geri çağırma hakkına sahiptir.

18) Başvuru formları ve görsellerde katılımcı ajansın logosu ve/veya adı yer almamalıdır. Başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.

19) DPİD yönetmeliği istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
17 Eylül 2021 30 Eylül 2021 İndirimli Başvuru
01 Ekim 2021 22 Ekim 2021 Normal Başvuru
08 Kasım 2021 21 Kasım 2021 Ön Değerlendirme
30 Kasım 2021 02 Aralık 2021 Ana Jüri Değerlendirme
10 Ocak 2022 ÖDÜL TÖRENİ
13. DP ÖDÜLLERİ KATEGORİLER
E-1 Lansman Aktiviteleri
Lansmanı ya da relansman duyurmak amacıyla son kullanıcıya / tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik düzenlenen etkinliklerdir. Basın lansmanları, bayii/satış teşkilatına yönelik çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Lansman aktivitesine katılım
• Hedef gerçekleşme
• Lansman kurgusunda ürün stratejisinin ne şekilde uygulandığı
• Lansman sonunda katılımcıların deneyimi (Bir ölçüm metoduyla ölçülüp sonucun sunulması)

E-2 Roadshow
Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, belirli zaman periyodu içinde, birçok noktada aynı kafile ile bir rota üzerinden gerçekleşen ve son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik etkinliklerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Rut planının kaç noktada ve kaç günde tamamlandığı
• Kaç kişilik bir ekibin çalıştığı
• Etkinliğin ulaştığı (doğru) kişi sayısı
• Marka hedefine uygun tüketici deneyimi tasarımı
• Etkinlik alanının kurulum süresi

E-3 Gerilla Aktiviteleri
Geleneksel pazarlama metodları dışında çözümler /mekanikler ve mekanlar düşünülerek hayata geçirilmiş, son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik pazarlama etkinliklerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka stratejisi ve hedefine yönelik uygulanan gerilla fikri
• Bir ölçümleme metodu kullanılarak bu strateji ve hedefe uygun gerçekleşme
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Aktivitenin kaç noktada gerçekleştirildiği
• Etkinliğin kaç kişiye ulaştığı

E-4 Festivaller
Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, sponsor tarafından değil, ana organizatör olarak hayata geçirilen her türlü festival ve benzeri etkinlikler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile festivalin bir araya getirilmesindeki stratejik kurgu
• Kaç kişiye duyurulduğu
• Kaç kişinin katıldığı
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri
Bir ürün ya da markaya yönelik spor başlığı altında (Federasyonları mevcut spor branşları ve/veya federasyonları mevcut olmayan tüm ekstrem sporlar ve motor sporları) nihai tüketiciye yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklerdir. Sporu destekleyen her türlü etkinlik pazarlaması kurgusu içinde yer alan projeler, bu kategoriden başvuruda bulunabilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile seçilen branşın ilişkilendirilmesindeki konumlama
• Spor odaklı yapılan etkinlik stratejisi
• Kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri ve uygulamaları
• Spor endüstrisine olan katkısı
• Kaç kişiye ulaşıldığı
• Etkinliğin içeriği
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-6 Alışveriş Merkezi Aktiviteleri
Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği her türlü etkinlik ve/veya bir ürün ya da markaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm etkinlik projeleri bu kategoride değerlendirilecektir. Bütün etkinliklerin Alışveriş Merkezleri kapalı ve/veya açık alanlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Hedef kitleye ve konsepte uygunluk
• Hedef gerçekleşme
• Marka veya ürün ise kurgusunda stratejinin nasıl uygulandığı ve alışveriş merkezi / hedef kitle seçim kriterlerinin uygunluğu
• Etkinlik sonuçlarının gösterilmesi

E-7 Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları
“Etkinlik” kategorisi içerisinde yer alan en az 2 etkinlik kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan etkinlik kanal sayısı ve isimleri
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Marka stratejisine ve hedefine uygunluk
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-8 İmaj ve Sosyal Sorumluluk
Belli bir ürün ya da sunulan bir hizmete vurgu yapmayan, markaya ya da kurum imajına katkıda bulunmayı hedefleyen iletişim çalışmaları ve kurum, kuruluş veya markanın içinde bulunduğu topluma, çevreye katkı sağlamak amacıyla ve etik sorunları çözüme ulaştırmak için hayata geçirdiği iletişim çalışmaları. Ticari veya ticari olmayan kuruluşların kamu hizmeti işlevi taşıyan, sosyal bir soruna çözüm arayan kampanyaları başvurabilir. Sağlık, eğitim, sanat ve kültürel hizmetler, çevre ve yerel hizmetler vb.

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanyanın amaç, hedef ve stratejisinin belirlenmesi
• Kampanyanın hedefe uygun olarak kurgulanması, mecra seçimi
• Kampanya sonrası marka algısındaki değişiklik

E-9 Özel Günler
Özel günlerin iletişim fırsatlarını değerlendiren, duygusal bağ ve/veya satış̧ için yeni bir potansiyel yaratabilen etkinlikler.

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanyanın amaç, hedef ve stratejisinin belirlenmesi
• Kampanyanın hedefe uygun olarak kurgulanması
• Kampanya uygulandıktan sonraki tüm ölçülebilir sonuçlar

E-10 Fiziksel Marka Deneyimi
Hedef kitlenin fiziksel olarak içinde bulunduğu etkinlik veya ortamlarda, bir marka için yaratılan canlı deneyim ortamıyla, tüketicilere “müşteri deneyimi” sunan, yaratılan deneyim aracılığıyla tüketicileri aktif olarak harekete geçiren deyim uygulamalarıdır.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Hedef kitleye ve konsepte uygunluk
• Kurgunun yaratıcı olması, tüketici tarafından davranışa dönüştürülmesi ve potansiyel tüketicinin müşteri olarak kazanılıp kazanılmadığı

E-11 Yarışmalar ve Oyunların Kullanımı
Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, dijital ortam da dahil olmak üzere tüm tanıtım/aktivasyon kampanyalarında tüketiciyle ürün/markanın aktif bir şekilde etkileşimini sağlamak için üretilen yarışmalar ve oyunlar.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile üretilen yarışma ve ya oyunun bir araya getirilmesindeki stratejik kurgu
• Kaç kişiye duyurulduğu
• Kaç kişinin katıldığı
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-12 Yaratıcı Sponsorluklar
Bir markayla birlikte başka bir markanın ya da organizasyonun ortak hareket ettiği, sponsorluk ve marka işbirlikleri üzerine kurulu kampanyalar.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile ortaklık kurulan organizasyonun bir araya getirilmesindeki stratejik kurgu
• Kaç kişiye duyurulduğu
• Marka ve sponsor olunan proje arasındaki karşılıklı doğru değer aktarımı
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-13 Özel Projeler
Etkinlik pazarlaması tabanına dayalı bir kurguya sahip ve yukarıdaki kategoriler dışında kalan, nihai tüketiciye yönelik etkinlik pazarlaması uygulamalarıdır.

Değerlendirme kriterleri:
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik
S-1 Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları
Satış noktalarında, alışverişçiyi mesaj ve yaratıcı görsel uygulamaların yer verildiği ürün, teşhir, display, POP malzemesi aracılığı ile satın almaya yönlendiren, teşvik eden, satın alma kararını olumlu etkileyen çalışmalardır.

Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan (satış) noktası sayısı
• Aktivite öncesi ve sonrası bulunurluk oranları
• Satışa olan olumlu etkisi
• Kategori büyümesi
• Uygulanan malzeme çeşitliliği
S-2 Satış/Tüketim Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler
Marka iletişim stratejisine ve hedefine uygun olarak, alışverişçiye yönelik, ürünün tanıtımı, tadımı, denettirilmesi veya promosyonel taktik içeren kurgulardır. Kreatif çözümlerin yanı sıra; yaygınlık, erişim, iş sonuçları öne çıkmaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Satış hedefi gerçekleşme
• Satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme

S-3 Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler
Genel uygulamalarında dışında kalan, belirli bir coğrafi bölge ya da seçilmiş belli bir mağaza zincirine özel yaratılmış tanıtım, tadım veya promosyonel taktiği içeren uygulamalardır. Bu kategoride, söz konusu kanalın ihtiyacına yönelik çözümler ve projenin özelleştirilmesindeki detaylarda etkinlik aranacaktır.

Değerlendirme kriterleri:
• İlgili perakende kanalı/coğrafi bölgeye özel projenin kurgulanmasına yönelik içgörüler
• Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşen proje sonuçları ve etkileri
• Markanın özel aktivite kurgulamasındaki amaçların gerçekleştiğine dair tüm ölçümlemeler
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Kategorinin büyümesi yönündeki katkısı

S-4 Saha Pazarlama Uygulamaları (Ambient)
Satış noktalarında değil, ev dışı ortamlarda, hedef kitleye yönelik, markanın bilinirliği ve imajına katkıda bulunmak üzere taktiksel bir kurgu ile yapılan yaratıcı saha uygulamalarıdır.

Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan indoor-outdoor alanının genişliği/büyüklüğü
• Çalışma süresi
• Ulaşılan kişi. Marka adına etkileşime girilen ve ulaşılan (dağıtılan numune/yapılan tadım/yaşatılan deneyim) doğru hedef kişi sayısı.
• Kreatif çözümlerin kurguyu destekleyici etkisi
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları.

S-5 Entegre Uygulamalar
Aynı kampanya dahilinde, hem satış noktası hem de saha pazarlama mecralarının kullanıldığı, alışverişçi/tüketiciye farklı alanlarda, zincir bir kurguda ulaşıldığı uygulamalardır.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan mecra farklılığı
• Ulaşılan (doğru) kişi sayısı, (Effective Reach)
• Yaşatılan deneyim, tattırma/numune adedi,
• Kullanılan görsel malzeme, metodoloji, promosyonel uygulama çeşitliliği
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları

S-6 Yaratıcı Pazarlama Uygulamaları
Bir marka, ürün ya da hizmet etrafında düzenlenen, pazarlama potansiyelini ortaya koyan kampanyalar ve uygulamalar içindir.

Değerlendirme kriterleri:
• Yaratılan pazarlama uygulamasının dayandığı yaratıcı strateji ve içgörüler
• Ulaşılan kişi sayısı
• Uygulama sonrası sonuca yansıyan artış sayıları

S-7 Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada Uygulamaları
Aynı anda birçok il ve noktada gerçekleştirilen, ajansın geniş uygulamalardaki performansını kanıtlayan uygulamalardır.

Eş zamanlı, çok sayıda satış noktasında, promotörlerin gerçekleştirdiği tanıtım, ürünün farklılıklarıyla teşhiri, deneyimlenmesi, POP malzemeleri ve yaratıcı görsel uygulamalarla satın alma kararını etkileyen çalışmalardır.

Bu kategoride değerlendirilecek projelerin en az 3 bölge, 10 il, 20 satış noktası ve 30 elemanla gerçekleşmiş olması esastır. (Bu kriterlerden en az iki tanesinin gerçekleşmiş olması şarttır.)

Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası veya indoor/outdoor alanların sayısı
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan kişi/dağıtılan numune/yaptırılan tadım/deneyim
• Varsa satış hedefi gerçekleşme
• Varsa satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme
D-1 En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması
Hedef kitlelerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla akıllı cihaz ile etkileşime girdiği günümüzde, hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı tüm akıllı uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı, yaratıcı ve etkin mobil/akıllı cihaz uygulamalarına dair ölçümlemeler
• Uygulamanın ilk bir aydaki indirilme sayısı

D-2 Mobil Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz
Mobil aplikasyon için deneyimsel, kullanıcı dostu ve verimli tasarım uygulamaları

Değerlendirme kriterleri:
• Markaların dijital ortama aktarılan görsel varlıklarının tutarlılığı, görünüşü
• Kullanıcı için yaratılan yaratıcı interaktif deneyimler

D-3 Veri Temelli Sadakat Uygulamaları
Müşterilere yönelik veriye dayalı tasarlanan kazanma, elde tutma, geri kazanma uygulamalarını kapsar. Sadakat programının bütünü için başvuru yapılabileceği gibi programın içindeki alt uygulama ile de katılım sağlanabilecektir. Bu madde altında değerlendirilecek ana kriterler sadakat programı tasarımı ve uygulamasında kullanılan yöntem ve teknikleri kapsar.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan verinin zenginliği ve derinliği
Sadakat programı kapsamında toplanan müşteri verisinin çeşitliliği, hangi kanallardan hangi verilerin toplandığı ve işlendiğinin tariflenmesini ifade eder. Özlük, demografik, ürün/hizmet satın alma verileri, online kanallar/mağaza/reyon gezinme ve davranış verileri, mobil uygulama içi hareketler, sosyal medya hareketleri (beğeni, tercih, yorum, vs.) gibi verileri toplayabiliyor musunuz? Hava durumu, trafik verisi vb. farklı dış verilerin kullanım durumu, başka markalarla veri işbirliği yapılıp yapılmadığı gibi parametreler değerlendirilecektir.

• Verinin tekilliği ve temizliği
Farklı kaynak sistemlerden (satış, servis, çağrı merkezi, e-ticaret, mobil uygulama, sosyal medya, vb.) topladığınız verileri tekilleştiriyor musunuz? Bir müşterinin farklı zamanlarda markanızla yaptığı etkileşimlerde aynı müşteri olduğuna dair nasıl bir kontrol mekanizmanız var? Topladığınız verinin temizliğini ve kaliteli olduğunu kontrol ettiğiniz mekanizmalarınız neler?

• Omnichannel müşteri tanıma ve aksiyon alma
Müşterinin markanıza temas ettiği tüm kanallarda (satış, servis, çağrı merkezi, e-ticaret, mobil uygulama, sosyal medya, vb.) müşterilerinizi anahtar verilerle (sadakat kartı no, cep telefonu, müşteri id, mobil uygulama, e-posta verisi, cookie id vs.) tekil olarak tanıyabiliyor ve tüm kanallardan anlık olarak bu veriyi merkezi bir yapıya aktarabiliyor musunuz? Gerçek zamanlı verileri kullanarak tek kullanıcı deneyimli aksiyon/öneri sunabiliyor musunuz?

• Fayda mekanizmalarının çeşitliliği
Sadakat programınız/uygulamanız kapsamında finansal, deneyimsel ne tür fayda mekanizmalarınız var? Farklı segment, müşteri profillerine göre farklılaşan fayda uygulamalarınız var mı?

• İleri analitik çalışmalar
Sadakat programı tasarımı, segmentasyon, fayda mekanizmalarını belirlemek vb.. uygulamalar için yaptığınız analitik çalışmalar nelerdir? Veriden içgörü yaratarak bu çalışma ve mekanizmalarda yapılan düzenlemelere örnekler nelerdir?

D-4 Veri Temelli Doğrudan Dijital Pazarlama Uygulamaları
(SMS, Push, E-Posta, banner, dijital outdoor ve addressable TV vb.).Markaların hedef kitlelerine, belirli bir kampanya veya net olarak belirlenmiş bir iletişim hedefine ulaşmak için (yaratıcı veri toplama çalışmaları da dahil olmak üzere) veri kullanarak uygulanan dijital tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Veri toplama/işleme/analiz çalışmalarındaki özgünlük ve yaratıcılık
Uygulama/kampanya bazında topladığınız verilerdeki çeşitlilik, verilerin işlenmesi, analizi çalışmalarınız nelerdir?

• Gönderimin sıklığı (tek seferlik, otomatik senaryolu (triggered)
Uygulama/kampanyanız için mevcut/potansiyel müşterilerinize erişim sıklığı nedir ve bu erişimleri tetikleyen senaryolar var mıdır?

• İletişim kanalları ( tekli, çoklu)
Uygulama/kampanya kapsamında müşterilerinize/aday müşterilerinize hangi kanallardan ve nasıl ulaştınız? Çoklu ve omnichannel (tek kullanıcı deneyimli) kanal erişimlerinize dair bilgi paylaşır mısınız?

• Müşteri geri dönüş kanalları (online/offline alışveriş, üyelik, vs)
Uygulama/kampanyanız kapsamında müşterilerinizin geri dönüşlerini hangi kanallardan ve hangi yöntemlerle takip ettiniz?

• Hedeflenen / geri dönüş yapan müşteri adedi (Call-to-action'ı yanıtlandıran, alışverişe yönlenen, iş hedefini gerçekleştiren kişi)
Uygulama/kampanyanız kapsamında hedeflenen/iletişim yapılan tekil müşteri adedi ve belirlediğiniz iş hedefi kapsamında (üyelik, ziyaret, alışveriş yapma vs.) geri dönüş yapan tekil müşteri adedi nedir? Gerçekleşen geri dönüş oranı nedir?

D-5 Yenilikçi Veri ve İleri Analitik Yöntemler Kullanımı
Satış öncesi, satış anı ve satış sonrası hizmetlerde müşterinin deneyimini iyileştirme amaçlı yapılan çalışmalar, müşteri edinme, elde tutma, geri kazanım amaçlı kampanyalar için bu yöntemlerin kullanımı, segmentasyon vb. çalışmalarda kullanılan yenilikçi veri ve ileri analitik yöntemleri kapsar.

Değerlendirme kriterleri:
• Çalışmanın amacı ve stratejisi
Çözülmek istenen iş ihtiyacı, bu ihtiyacı çözmek için oluşturulan stratejiyi tanımlar

• Kullanılan verinin zenginliği ve derinliği
Yapılan çalışmada değerlendirilen müşteri verisinin zenginliği, çeşitliliği ve derinliğinin tanımıdır. Müşteri adedi, işlem, ürün izleme, ziyaret vs. ile ilgili veri büyüklüğü, kaç özellik olduğu, müşterinin davranışlarının anlık kırılımı vb. bilgilerini paylaşır mısınız? Veri türetme metotları kullanıldı mı veya dışarıdan veri alındıysa tanımlar mısınız?

• Kullanılan metot ve teknikler
Veriyi modellemek ve örneklem üzerinde sentezler yapmak için kullanılan metot ve teknikler nedir? Hedeflenen sonuç için kullanılacak metoda ve tekniğe nasıl karar verildiği, araştırılan yöntemler, değerlendirilen diğer metotlar ve teknikler nelerdir ve kullanılan metot ve tekniğin seçilme gerekçesini açıklar mısınız?

• İş hedeflerine katkısı
Yapılan çalışma için belirlenen iş hedefleri ve gerçekleşme durumu. Müşteri memnuniyeti, müşteri aktifliği, ilave ciro,kâr, geri dönüş oranlarında sağlanan artış, müşteri operasyonlarındaki performans iyileştirme katkısı vb. Projenizde verimlilik veya kârlılık gibi hedefleriniz olması durumunda yapılan yatırımın geri dönüş oranı hakkında bilgi verir misiniz?

D-6 Veriden Değer Yaratma
Var olan verinin yaratıcı fikrin özünü oluşturduğu, verinin iletişim fikrine kaynak sağladığı, fikrin veriden hareketle yola çıktığı ve fark yaratan, veri kullanımı ile değer yaratmada yeni bir standart yaratan iletişim çalışmaları bu kategoride yarışmaya katılabilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan verini zenginliği ve derinliği
• Çalışmanın amacı ve stratejisi
• Veriden yola çıkarak üretilen kampanyanın markanın kendisi ve hedef kitlesinde güçlü bir karşılık bulması

D-7 Markalı İçerik
Standart reklam formatlarının dışında markanın konumlandırmasına uygun ve orijinal içerik barındıran dijital bir platforma yaratıcı biçimde uygulanan online reklamlar, sponsorlu içerikler, ürün yerleştirme gibi daha önce benzeri yapılmamış olan çalışmalar.

Değerlendirme kriterleri:
• İçeriğin markanın konumlandırmasına ve kampanyanın stratejisine uygunluğu
• Markalı içerikle her mecrada ulaşılan kişi sayısı, etkileşim oranı, içerikte geçirilen süre
• Marka hedefine olan katkısı (satış dönüşüm oranı, marka bilinirliğine veya hatırlanmasına katkısı, vb.)

D-8 Markalı Entegrasyonlar
Markalı içerik üretilerek ya bir mecrada birbirinden farklı birden fazla versiyonu olan ya da birden fazla mecrada mecraya entegre üretilmiş içerikler üzerinden yürütülen kampanyalar.

Değerlendirme kriterleri:
• İçeriklerin markanın konumlandırmasına ve kampanyanın stratejisine uygunluğu
• Markalı kampanya ile her mecrada ulaşılan kişi sayısı, etkileşim oranı, içerikte geçirilen süre
• Marka hedefine olan katkısı (satış dönüşüm oranı, marka bilinirliğine veya hatırlanmasına katkısı, vb.)

D-9 Oyun ve Oyun İçi Reklamlar
Herhangi bir oyun platformunun (PC, konsol, web, mobil) içine yerleştirilen interaktif reklamlar, ürün yerleştirme, marka entegrasyonları veya markaya özel yapılan oyunlar

Değerlendirme kriterleri:
• İnteraktivite tanımı ve bu tanıma özel KPI'lar (tekil ziyaretçi sayısı, CTR oranı, form doldurma, beğenme, paylaşma, yorum yapma, oyunda geçirilen süre vb.)
• Ürün yerleştirme, marka entegrasyonları ve markaya özel yapılan oyunların pazarlama hedeflerinin belirtilerek hedef gerçekleştirme oranları

D-10 Spor ve Sporcu Odaklı İşler
Merkezine sporu koyan; web siteleri, mikro siteler, native reklamcılık gibi dijital öğelerde, mobil cihazlarda ve/veya sosyal platformlarda markanın mesajını iletmek ya da engagement’ı yaratmak/artırmak adına üretilen içerikler ve entegrasyonlar.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile seçilen branşın ilişkilendirilmesindeki konumlama
• Spor odaklı yapılan etkinlik stratejisi
• Spor endüstrisine olan katkısı
• Kaç kişiye ulaşıldığı

D-11 Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi
Tanıtım ve katılımların ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları kullanılarak yapıldığı, topluluğun kendi arasında ve/veya kurum ve markalarla etkileşimli iletişime girdikleri kampanyalardır. Her sosyal medya kanal için;

Değerlendirme kriterleri:
• Yönetilen Sosyal Ağın Büyüklüğü
• Takipçi/abone/üyeleri tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Marka/kurum hakkında kullanıcı iletişimi miktarı
• Sosyal Ağ İçindeki Aktif Kullanıcı Oranı
• Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Trafik
• Sosyal Medya Kanalında Sorunu Çözüme Ulaştırma Oranı
• İçeriklerin Sosyal Ağlarda Görüntülenme Sayısı

D-12 En İyi Influencer Odaklı Kampanya
Sosyal medyada hedef kitleyi harekete geçirecek Influencerların kullanımı aracılığı ile yapılan erişim rakamları başarılı ve yaratıcı kampanya kullanımlarını kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan Influencerlar ile hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan Influncerlar ile hedef kitle ile oluşan etkileşim sonucu
• Kullanılan Influncerlar ile yayınlanan post, story, tweet, vb sosyal medya kullanımı sayısı
• Kampanya süresi
• Markanın takipçilerini bir aksiyona yönlendirme oranı

D-13 En İyi Celebrity Odaklı Kampanya
Markanın mesajını iletmek ya da engagement’ı yaratmak/artırmak adına, dijital platformlar için yapılan celebrity entegrasyonları.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan celebrity’ler ile hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan celebrity’ler ile hedef kitle ile oluşan etkileşim sonucu
• Kullanılan celebrity’ler ile hedef kitle ile oluşan etkileşim sonucu
• Kullanılan celebrity’ler ile yayınlanan post, story, tweet, vb sosyal medya kullanımı sayısı
• Kampanya süresi
• Markanın takipçilerini bir aksiyona yönlendirme oranı

D-14 User Generated Content Odaklı Kampanyalar
Sosyal medyada markanın kullanıcıları herhangi bir formatta içerik yaratmaya veya katkı sağlamaya teşvik ettiği çalışmalar, kullanıcıların yarattıkları herhangi bir formattaki içeriklerin (fotoğraf, video, ses, metin vb.) marka iletişimi dahilinde kullanıldığı çalışmalar.

Değerlendirme kriterleri:
• Yaratılan kampanyanın dayandığı sosyal içgörü ve strateji
• Proje boyunca elde edilen kullanıcının yarattığı içeriklerle ilgili sonuçların

D-15 Sosyal Medyada Viral Fikirler
Sektör farkı olmaksızın kullanıcılar ve/veya belirli bir topluluk tarafından organik olarak paylaşılarak yayılması amaçlanmış ve bu amacında başarılı olmuş işler.

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanya boyunca elde edilen organik yayılım sonuçları

D-16 Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Fikirler
Dünyada olan olaylara, gündeme sosyal medyada gerçek zamanlı tepki veren içerik/kampanya çalışmaları.

Değerlendirme kriterleri:
• Yaratılan içeriğin hedef kitleye erişim sayısı

D-17 Sosyal Medyada Özel Gün İletişimleri
Sosyal medyada yayınlanan, özel günlere yönelik içerik/kampanya çalışmaları

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanyanın markanın hedef kitlesine uygun kurgulanması
• Kampanya uygulandıktan sonraki tüm ölçülebilir sonuçlar (yapılan iletişim ile ulaşılan toplam ve organik kullanıcı sayısı, hedef kitle etkileşimi, paylaşımı)

D-18 Dijital Film
Dijital mecralarda (sosyal medya, web, mobil vb.) hayata geçmek üzere mecraya özel olarak hazırlanmış bir ürün ya da hizmetle ilgili olarak hedef kitleye bilgi vermek, ikna etmek, farkındalık yaratmak veya satış artırmak amacıyla kampanya filmleri.

Değerlendirme kriterleri:
• Dijital filmi oluşturan içgörü ve strateji
• Dijital film ile ulaşılmak istenen etki ve/ve ya hedefi ortaya koyan sonuçlar
D-19 En Kısalar: Pre-Roll
Yaratıcı pre-roll uygulamaları aracılığıyla markanın iletişim temellerini kısa formatlar ve mecralar aracılığıyla en uygun şekilde uygulamak.

Değerlendirme kriterleri:
• Yaratılan kampanya/işe ve mecraya uygunluk
• Fikrin yaratıcı uygulaması

D-20 En Kısalar: Bumper
Yaratıcı bumper uygulamaları

Değerlendirme kriterleri:
• Yaratılan kampanya/işe ve mecraya uygunluk
• Fikrin yaratıcı uygulaması

D-21 Dijital Kampanyalar
Çoklu dijital platform/teknolojinin kullanıldığı (sosyal medya, web, mobil, arama motoru, AR, AI vb.) hedef kitleyi etkileyerek markayı önceden belirlenen hedeflerine ve satışlara ulaştıran, reklamın kanıtlanmış sonuçlarını sunabilen etkili dijital reklam kampanyaları (marka bilinirliği, satın alma dönüşüm oranları vb).

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanyanın özünü oluşturan içgörü ve stratejinin hedef kitleye uygunluğu
• İletişime taşınan ürün ve hizmetin kampanya öncesi ve sonrası satış performansı, pazar payı gibi rakamlar
• Kampanya öncesi ve sonrası marka / reklam hatırlanma, ilgi, yakınlık vb. unsurlarda ve marka algılama ve marka değeri farklılıkları gösteren rakamlar
• Dijital mecralarda yarattığı etkiyi gösteren tüm ölçümlemeler

D-22 Özel Gün Odaklı Kampanyalar
Özel günlerin iletişim fırsatlarını değerlendiren, duygusal bağ ve/veya satış̧ için yeni bir potansiyel yaratabilen ve dijitalin dinamiklerini kullanan kampanyalar.

Değerlendirme kriterleri:
• Kampanyanın amaç, hedef ve stratejisinin belirlenmesi
• Kampanyanın hedefe uygun olarak kurgulanması
• Kampanyanın outdoor, dijital ve sosyal medya vb. gibi en az 3 mecrada gerçekleştirilmesi
• Kampanya uygulandıktan sonraki tüm ölçülebilir sonuçlar (yapılan iletişim ile ulaşılan toplam ve organik kullanıcı sayısı, hedef kitle etkileşimi, paylaşımı)

D-23 Performans Pazarlama Odaklı Kampanyalar
Yaratıcı bir fikre sahip performans odaklı (trafik, satış, indirme, başvuru vb.) dijital kampanyalar.

Değerlendirme kriterleri:
• Performans metriklerinin kampanya fikrinden nasıl etkilendiğinin net bir şekilde gösterilmesi
• Kampanyanın sonuçlarının ispatlanabilir biçimde gösterilmesi (trafik, satış, indirme, başvuru vb.)

D-24 Yenilikçi & Yıkıcı Dijital Kullanımları
Teknolojinin hedef kitleyi harekete geçirme, marka mesajını yaygınlaştırma amacıyla etkin olarak kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır. (Bulut servisleri, mobil uygulamalar, crowdsourcing/funding, pazar yeri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, akıllı otomasyon teknolojilerini içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.)

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleyi tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Kullanıcı/ziyaretçilere ulaşmada pazarlama iletişimine katma değerini gösteren tüm ölçümlemeler
D-25 Craft: Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz
Bir internet sitesi, aplikasyon ya da interaktif online bir hizmet için deneyimsel, kullanıcı dostu ve verimli tasarım uygulamaları ve/veya markaların dijital ortama aktarılan görsel varlıklarının tasarımı

Değerlendirme kriterleri:
• Markaların dijital ortama aktarılan görsel varlıklarının tutarlılığı, görünüşü
• Kullanıcı için yaratılan yaratıcı interaktif deneyimler

D-26 Dijitalde En İyi Jingle Kullanımı
Dijital mecralarda hayata geçmek üzere mecraya özel olarak hazırlanmış bir reklam ya da kampanya için kullanılan, markanın tone of voice’unu ya da özelliklerini vurgulayan reklam müziği (jingle) veya markalı şarkı içerikleri.

Değerlendirme kriterleri:
• Müzik eserinin markanın kurumsal ya da kampanya içgörüsü formatında üretilmiş olması
• Eserin var olan bir şarkı formatından dönüştürülmesi dahilinde, marka içeriği kapsamında orijinal şarkıdan ayrışabilmesi

Not: Yarışma katılım formunun anlaşılır olması, belirtilen kriterle doldurulmuş olması, kategori ve pazar koşullarının zorluğunu, çözüm, yenilikçilik, kampanya ile yaratılan etkinin büyüklüğü, kanıttaki açıklık, çoklu mecra kullanımı ve genel değerlendirmeleri esas kriterleri olarak alınır. Tüm veriler belli bir kaynağa dayandırılmalıdır. Kaynak marka sahibi, mecra sonuçları ve/veya araştırma şirketleri olabilir.

Yarışmaya katılan doğrudan pazarlama projeleri 4 ana başlık altında ve eşit ağırlıkta olmak üzere 1-5 arasında puanlanır. Bu başlıklar;

STRATEJİ
Projenin belirlenen hedef ve amaçlara ulaşması için kullandığı yöntemlerin doğru ve açık olarak belirlenmiş olması, en doğru pazarlama bileşkesinin sağlanması için doğru hedef kitle seçimi ile ölçümleme metotlarının proje hedeflerine göre kurgulanması beklenir.

YARATICILIK
Projelerin farklı uygulamaları ve fikirleri bünyesinde bulundurması beklenir. Yaratıcı çalışmanın strateji ile ne kadar örtüştüğü, tüm pazarlama çalışmasına katkısı, mesajın farklılaşması, hedef kitleye uygunluğu, sektörde farklılık yaratılmasına, tek tek ve bütün olarak değerlendirir.

UYGULAMA BECERİSİ
Projenin tüketiciler tarafından kolay anlaşılır bir şekilde uygulanmış olması, uygulama esnasında yaşanacak problemlerin önceden düşünülerek çözüm önerilerin geliştirilmiş olması beklenir. Gerektiğinde destek alınan 3.parti hizmetlerinin doğru yönetimi, zamanlamasının takibi ve sorunların çözümünü kapsar. Eksiksiz ve kaliteli bir biçimde projenin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi değerlendirilir. Projenin birden fazla doğrudan pazarlama disiplininde etkin olarak kullanılması da uygulama içinde değerlendirilir. Hedef kitleye göre mecra belirlenmesi değerlendirmeler sırasında bir kriter olacaktır.

SONUÇ
Proje öncesinde başarı kriterlerinin belirlenmiş olması, proje sonrasında ölçümlenme araçlarının kullanılmış olması ve bu sonuçların hedeflerin ne kadar başarıya ulaştığını somut bir şekilde gösteriyor olması beklenir.

DPİD olarak, doğrudan pazarlamanın önemli güçlerinden biri ölçümlenebilmenin önemini hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Aşağıda, her bir kategori için anlatımı zenginleştirecek bazı ölçümleme kriterlerini yol gösterici olması açısından kullanabilirsiniz.

DP Ödüllerinde iki aşamalı değerlendirme metodu kullanılır.

ÖN DEĞERLENDİRME

 • 1) Ön değerlendirme Yarışma Ana Jürisi, Dernek Üyesi Kuruluşlar ve Üniversiteler tarafından online olarak gerçekleştirilir.
 • 2) Ön değerlendirme puanının belirlenmesinde her bir grup için ağırlıklı puanı kullanılır. (Yarışma Ana Jürisi %60, Dernek Üyesi Kuruluşlar %20, Üniversiteler %20)
 • 3) Tüm oylama süreci ve hesaplamalar online sistem üzerinden yapılmaktadır.
 • 4) Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 5 proje kısa listeye kalır.

ANA DEĞERLENDİRME

 • 1) Ana Jüri, ön değerlendirme sonucunda oylarla belirlenmiş kısa listeyi oylamak için toplanır. Oylamalar keypad ile yapılır.
 • 2)Ana Jürinin bu oylama sırasında “Wild Card” kullanma hakkı vardır. Bu hak ile değerlendirmeye alınması talep edilen projenin tekrar oylanması için ana jüri üyelerinin çoğunluğun olumlu oy kullanması gerekmektedir.
 • 3)Değerlendirme sonrasında toplam puan, oy veren ana jüri sayısına sistem tarafından otomatik olarak bölünür ve çıkan ortalama puan, ana jüri değerlendirme puanı olarak alınır.
 • 4)Standart sapmaları ortadan kaldırmak için en düşük ve en yüksek oylar otomatik olarak hesap dışında tutulur.
 • 5)Eğer jüri içinde temsilcisi bulunan ajans veya markanın bir işi oylanıyorsa o jüri üyesi ilgili kategoride oy kullanamaz.
 • 6)Ana Jüri değerlendirmesi sonrası 5 üzerinden 3 ve üzerinde oy olan projeler arasında, aldığı puana göre ilk üç belirlenir.
 • 7)Eşit puan alan projeler, puanlarının gerektirdiği ödülü alırlar. Jürinin ikinci bir değerlendirmesine de tabi tutulabilir.
 • 8)Jüri yukarıdaki değerlendirme esaslarına paralel olarak yapacağı değerlendirme neticesinde, herhangi bir kategoride 1.lik, 2.lik ya da 3.lük ödülü vermeme hakkını saklı tutar. Ayrıca herhangi bir kategori de birden fazla 1.lik, 2.lik ya da 3.lük belirleme yetkisine sahiptir.
 • 9)Ana kategorilerde finale kalan ilk beş açıklanır, ilk üçe giren proje ödüllendirilir.
 • 10)Ödüller 1.lik, 2.lik ve 3.lük olarak adlandırılır. Özel Ödül kategorisinde sadece 1.’lik ödülü verilir.
 • 11)Ödüller, ajanslara ve hizmet alan şirketlere verilir.

Ana Jüri;
Ana Jüriler 3 farklı kategoride oluşturulur; Etkinlik, Sahada Pazarlama ve Veri/dijital jürilerin oluşturulmasında, tüm yarışma kategorilerine karşılık gelecek uzmanlık alanlarından temsilcilerin yer alması esastır.

Jüri sektörel ajanslardan, ilgili sektör dernekleri, medya kuruluşları, akademisyenlerden ve marka temsilcilerinden olmak üzere; toplamda 15 kişiden oluşur.

Jüri Başkanları, DPİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dernek Üyesi Şirketler;
Derneğe üye şirketler, doğrudan pazarlama projelerini kendi uzmanlık alanları bazında ön değerlendirme aşamasında oylar.

Üniversite;
Üniversitelerin ilgili bölümleriyle yapılacak iş birlikleri sonucu, yarışmaya katılan işler eğitmenleri gözetiminde üniversite öğrencileri tarafından izlenerek oylanır.

Ön değerlendirme sırasında veya ödül kazananların belirlenmesi sonrasında, doğacak herhangi bir itiraz, gerekçe ve ispatlarıyla DPİD Yönetim Kurulu’na iletilir. İtiraz değerlendirilir ve proje başvurusunu yapmış olan ajansa iletilir. Gerekli görüşler ve belgeler toplandıktan sonra DPİD Yönetim Kurulu itiraz ile ilgili kararını itiraz sahibi ve ilgili ajansa yazılı olarak açıklar.

 • 1) Yarışmaya katılım DPİD web sitesinden (www.dpid.org.tr) verilen ödül linkinden ya da www.dpodulleri.org yarışma sitesinden başvuru formu doldurularak, online olarak yapılır.
 • 2) Katılım, belirtilen kategorilerde ve web sitesinde ayrıntıları ile açıklanan şekilde yapılır.
 • 3) Başvurularda, Brief tarif edildikten sonra, 3 ana başlık altında verilecek bilgiler yer almalıdır;
  • a) AMAÇ: Brief doğrultusunda oluşturulan projeyi net olarak tarif edilen hedefler bu açıklamada yer alır.
  • b) UYGULAMA: Amaca ulaşmak için oluşturulan strateji ve stratejiye uygun yaratıcı mekanizmalar ve tüm kanallardaki yaratıcı çözümler yer alır.
  • c) SONUÇ: Hedefe ulaşmada ölçülebilir sonuçlar yer alır.
 • 4) Katılım formunda, karakter sınırlamasına uymak zorunludur. (Brief 300, Amaç 500, Uygulama 1000, Sonuç 1000 karakter)
 • 5) Yarışma için web sitesinden yüklenecek olan görsel destekler: Her biri maksimum 2 Mb’yı geçmemek kaydıyla en fazla 10 adet jpeg, Videolar için 80 Mb’yı ve 180 saniyeyi geçmemek kaydıyla 1 adet flv, Mp4. Yarışma sergisinde kullanılması amacıyla; her bir katılım için ayrı ayrı olmak üzere, katılım formunda belirttiğiniz amaç, uygulama ve sonucu anlatan ve üzerinde görseller olan 70cm. x 50cm. (yatay) ebadında bir çalışma yapılarak, 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır. Tasarım jpeg formatında olacaktır. Tanıtım filmi ve görsel içeriğinde, başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu nedenle, tüm materyallerde, başvuru sahibinin logo/isim görsellerini (sözlü ya da basılı) çıkartması gerekmektedir.
 • 6)Projelere ait tüm materyallerin, katılım sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sonradan eposta, elden vs. yöntemlerle ulaştırılacak materyaller dikkate alınmayacaktır.
PROJENİZ HAZIR MI?
Hemen Başvur