KATILIM YÖNTEMİ VE KATILIM MATERYALLERİ

 • 1) Yarışmaya katılım DPİD web sitesinden (www.dpid.org.tr) verilen ödül linkinden ya da www.dpodulleri.org yarışma sitesinden başvuru formu doldurularak, online olarak yapılır.
 • 2) Katılım, belirtilen kategorilerde ve web sitesinde ayrıntıları ile açıklanan şekilde yapılır.
 • 3) Başvurularda, Brief tarif edildikten sonra, 3 ana başlık altında verilecek bilgiler yer almalıdır;
  • a) AMAÇ: Brief doğrultusunda oluşturulan projeyi net olarak tarif edilen hedefler bu açıklamada yer alır.
  • b) UYGULAMA: Amaca ulaşmak için oluşturulan strateji ve stratejiye uygun yaratıcı mekanizmalar ve tüm kanallardaki yaratıcı çözümler yer alır.
  • c) SONUÇ: Hedefe ulaşmada ölçülebilir sonuçlar yer alır.
 • 4) Katılım formunda, karakter sınırlamasına uymak zorunludur. (Brief 300, Amaç 500, Uygulama 1000, Sonuç 1000 karakter)
 • 5) Yarışma için web sitesinden yüklenecek olan görsel destekler: Her biri maksimum 2 Mb’yı geçmemek kaydıyla en fazla 10 adet jpeg,
  • Videolar için 80 Mb’yı ve 180 saniyeyi geçmemek kaydıyla 1 adet flv, Mp4.
  • Yarışma sergisinde kullanılması amacıyla; her bir katılım için ayrı ayrı olmak üzere, katılım formunda belirttiğiniz amaç, uygulama ve sonucu anlatan ve üzerinde görseller olan 70cm. x 50cm. (yatay) ebadında bir çalışma yapılarak, 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır. Tasarım jpeg formatında olacaktır.
  • Tanıtım filmi ve görsel içeriğinde, başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu nedenle, tüm materyallerde, başvuru sahibinin logo/isim görsellerini (sözlü ya da basılı) çıkartması gerekmektedir.
 • 6) Projelere ait tüm materyallerin, katılım sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sonradan e-posta, elden vs. yöntemlerle ulaştırılacak materyaller dikkate alınmayacaktır.
PROJENİZ HAZIR MI?
Hemen Başvur