KATEGORİLER

I İnteraktif Pazarlama

İnteraktif Pazarlama uygulamaları, markalar tarafından çeşitli dijital ve teknoloji kanalları kullanılarak internet ve/veya mobil cihazlar/uygulamalar aracılığıyla yapılan ve hedef kitlenin kurum/marka ile birebir ve doğrudan iletişime girmesi talep ve teşvik edilen, sonuçları ölçümlenebilen izinli pazarlama iletişimi çalışmalarıdır.

I-1 En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması

Hedef kitlelerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla akıllı cihaz ile etkileşime girdiği günümüzde, hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı tüm akıllı uygulamaları kapsamaktadır.
Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı, yaratıcı ve etkin mobil/akıllı cihaz uygulamalarına dair ölçümlemeler
• Uygulamanın ilk bir aydaki indirilme sayısı

I-2 Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası

En az 3 interaktif iletişim (online-offline) kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.
Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan interaktif kanal sayısı ve isimleri
• Her kanal için;
• Tekil ulaşım (Unique reach / visitor)
• Tıklama (Geri dönüş) oranı
• Her kanalın kendi kategorisindeki değerlendirme kriterleri

I-3 Sosyal Medya Uygulamaları

Kurumlar/markalar tarafından çeşitli sosyal medya kanalları kullanılarak internet ve/veya mobil kanallar aracılığıyla yapılan itibar yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilinirlik sağlama, haberdar etme, tanıtma ve duygusal bağ oluşturma amacına yönelik iletişim ve pazarlama çalışmalarını ifade eder.

I-3-1 Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi

Tanıtım ve katılımların ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları kullanılarak yapıldığı, topluluğun kendi arasında ve/veya kurum ve markalarla etkileşimli iletişime girdikleri kampanyalardır. Her sosyal medya kanal için;
Değerlendirme kriterleri:
• Yönetilen Sosyal Ağın Büyüklüğü
• Takipçi /Hayran/Üyeleri tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Marka/Kurum hakkında kullanıcı iletişimi miktarı
• Sosyal Ağ İçindeki Aktif Kullanıcı Oranı
• Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Trafik
• Sosyal Medya Kanalında Sorunu Çözüme Ulaştırma Oranı
• İçeriklerin Sosyal Ağlarda Görüntülenme Sayısı

I-3-2 Viral Pazarlama Faaliyetleri

Sosyal Medya kanallarında kurum/markaya yönelik pazarlama iletişiminde kullanıcı/ziyaretçilere yönelik tasarlanan ve paylaşım yoluyla yayılarak hedef kitleye ulaşan online filmler, webisode’lar, interaktif videolar ve diğer dijital çözümler ile yaratıcı/yenilikçi kullanıcı deneyimine dayalı çözümler gibi pazarlama iletişimi temelli kampanyalardır.
Değerlendirme kriterleri:
• Paylaşım yoluyla kullanıcı/ziyaretçilere ulaşmada pazarlama iletişimine katma değerini gösteren tüm ölçümlemeler
• Erişim sayısı.

I-4 En İyi Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin hedef kitleyi harekete geçirme, marka mesajını yaygınlaştırma amacıyla etkin olarak kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır.
API’ler, yüz tanıma uygulamaları, arttırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, beacon vb uygulama örneklerini kapsamaktadır.
Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleyi tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Kullanıcı/ziyaretçilere ulaşmada pazarlama iletişimine katma değerini gösteren tüm ölçümlemeler
V Veritabanına Dayalı Pazarlama

Veritabanına Dayalı Pazarlama uygulamaları, kurumların/markaların hedef kitlelerine ait demografik, sosyo-ekonomik ve/veya işlem bilgilerinin tutulduğu ortamı ve bu ortamdan faydalanılarak yapılan iletişim çalışmaları ifade eder.

V-1 Doğrudan Postalama Çalışmaları (E-Posta ve Basılı)

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, belirli bir kampanya dahilinde veya net olarak belirlenmiş bir iletişim hedefine ulaşmak için (yaratıcı data toplama çalışmaları da dahil olmak üzere) dijital ya da basılı malzeme postalama yöntemi ile gönderilen çalışmaları kapsamaktadır. (Düzenli e-bültenler bu kategoride değerlendirilmeyecektir.)
Değerlendirme kriterleri:
• Gönderim kitlesinin tanımlı olması
• Gönderimin sıklığı (Tek seferlik vs. periyodik / sürekli)
• Hedeflenen müşteri adedi
• Gönderimin ulaştığı kişi adedi
• Geri dönüş yapan müşteri adedi (Call-to-action'ı yanıtlandıran / Alışverişe yönlenen, e-postalamada açılma/tıklama oranı, vb.)
• Dönüşüm oranı (Conversion rate)

V-2 Sadakat Uygulamaları

Veri tabanı yönetimi dahilinde (kazanma, elde tutma, geri kazanma) tasarlanan uygulamaları kapsar.
Değerlendirme kriterleri:
• Uygulama hedef kitlesinin tanımlı olması
• Uygulamanın süresi (Hangi dönemler arasında ne kadar sürdü)
• Uygulama için hedeflenen kişi sayısı
• Uygulamaya maruz kalan (hedeflendiği üzere doğru) müşteri adedi
• Proje sonrası aktif hale gelen müşteri adeti (Teklife olumlu yanıt veren / alışverişe yönlenen, vb.)
• Müşteriyle iletişimde kullanılan kanallar & kanal çeşitliliği
S Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, marka görünürlüğü, ürün tanıtım, tadımı, tanıtıcı malzeme veya ürün dağıtımı gibi projeler kapsamında, eğitimli özel ekipler kurarak birebir ulaştığı doğrudan pazarlama yöntemleridir. Bu uygulamalar, ürün satışının gerçekleştiği alanın içinde olması durumunda satış noktasında pazarlama, satış noktası haricinde diğer indoor veya outdoor alanlarda gerçekleşmesi halinde ise sahada pazarlama olarak tanımlanır.
Değerlendirme yapılabilmesi için uygulamanın en az 3 noktada yapılmış olması gerekmektedir

S-1 Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları

Satış noktalarında, alışverişciyi mesaj ve yaratıcı görsel uygulamaların yer verildiği ürün teşhşrdisplay, POP malzemesi aracılığı ile satın almaya yönlendiren, teşvik eden, satın alma kararını olumlu etkileyen çalışmalardır.
Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan (satış) noktası sayısı
• Aktivite öncesi ve sonrası bulunurluk oranları
• Satışa olan olumlu etkisi
• Kategori büyümesi
• Uygulanan malzeme çeşitliliği

S-2 Satış /Tüketim Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler

Marka iletişim stratejisine ve hedefine uygun olarak, alışverişçiye yönelik, ürünün tanıtımı, tadımı, denettirilmesi veya promosyonel taktik içeren kurgulardır. Kreatif çözümlerin yanı sıra; yaygınlık, erişim, iş sonuçları öne çıkmaktadır.
Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Satış hedefi gerçekleşme
• Satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme

S-3 Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler

Genel uygulamalarında dışında kalan, belirli bir coğrafi bölge ya da seçilmiş belli bir mağaza zincirine özel yaratılmış tanıtım, tadım veya promosyonel taktiği içeren uygulamalardır. Bu kategoride, söz konusu kanalın ihtiyacına yönelik çözümler ve projenin özelleştirilmesindeki detaylarda etkinlik aranacaktır.
Değerlendirme kriterleri:
• İlgili perakende kanalı/coğrafi bölgeye özel projenin kurgulanmasına yönelik içgörüler
• Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşen proje sonuçları ve etkileri
• Markanın özel aktivite kurgulamasındaki amaçların gerçekleştiğine dair tüm ölçümlemeler
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Kategorinin büyümesi yönündeki katkısı

S-4 Saha Pazarlama Uygulamaları (Ambient)

Satış noktalarında değil, ev dışı ortamlarda, hedef kitleye yönelik, markanın bilinirliği ve imajına katkıda bulunmak üzere taktiksel bir kurgu ile yapılan yaratıcı saha uygulamalarıdır.
Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan indoor-outdoor alanının genişliği/büyüklüğü
• Çalışma süresi
• Ulaşılan kişi. Marka adına etkileşime girilen ve ulaşılan (dağıtılan numune/yapılan tadım/yaşatılan deneyim) doğru hedef kişi sayısı.
• Kreatif çözümlerin kurguyu destekleyici etkisi
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları.

S-5 Entegre Uygulamalar

Aynı kampanya dahilinde, hem satış noktası hem de saha pazarlama mecralarının kullanıldığı, alışverişçi/tüketiciye farklı alanlarda, zincir bir kurguda ulaşıldığı uygulamalardır.
Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan mecra farklılığı
• Ulaşılan (doğru) kişi sayısı, (Effective Reach)
• Yaşatılan deneyim, tattırma/numune adedi,
• Kullanılan görsel malzeme, metodoloji, promosyonel uygulama çeşitliliği
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları

S-6 Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada Pazarlama uygulamaları

Aynı anda birçok il ve noktada gerçekleştirilen, ajansın geniş uygulamalardaki performansını kanıtlayan uygulamalardır.
Eş zamanlı, çok sayıda satış noktasında, promotörlerin gerçekleştirdiği tanıtım, ürünün farklılıklarıyla teşhiri, deneyimlenmesi, POP malzemeleri ve yaratıcı görsel uygulamalarla satın alma kararını etkileyen çalışmalardır.
Bu kategoride değerlendirilecek projelerin en az 3 bölge, 10 il, 20 satış noktası ve 30 elemanla gerçekleşmiş olması esastır. (Bu kriterlerden en az iki tanesinin gerçekleşmiş olması şarttır.)
Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası veya indoor/outdoor alanların sayısı
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan kişi /dağıtılan numune/ yaptırılan tadım/deneyim
• Varsa satış hedefi gerçekleşme
• Varsa satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme
E Etkinlik Pazarlaması

Etkinlik Pazarlaması, bir ürün ya da marka için tüketicilere ve/veya kanallara yönelik kültür, sanat, bilim, eğlence, spor ve benzeri temalar ile bağlantı kurarak ve dikkat çekerek hedef kitlenin ürün ve marka ile bir araya gelmesini sağlayan çalışmalardır. Bilinirlik sağlama, haberdar etme, tanıtma, denettirme ve duygusal bağ oluşturma amacına yönelik olarak planlanan, tüketici ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlar odaklı bu etkinlikler yüz yüze iletişime dayanır.

E-1 Lansman Aktiviteleri

Lansmanı ya da relansmanı duyurmak amacıyla son kullanıcıya / tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik düzenlenen etkinliklerdir. Basın lansmanları, bayii/satış teşkilatına yönelik çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.
Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Lansman aktivitesine katılım
• Hedef gerçekleşme
• Lansman kurgusunda ürün stratejisinin ne şekilde uygulandığı
• Lansman sonunda katılımcıların deneyimi (Bir ölçüm metoduyla ölçülüp sonucun sunulması)

E-2 Roadshow

Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, belirli zaman periyodu içinde, birçok noktada aynı kafile ile bir rota üzerinden gerçekleşen ve son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik etkinliklerdir.
Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Rut planının kaç noktada ve kaç günde tamamlandığı
• Kaç kişilik bir ekibin çalıştığı
• Etkinliğin ulaştığı (doğru) kişi sayısı
• Marka hedefine uygun tüketici deneyimi tasarımı
• Etkinlik alanının kurulum süresi

E-3 Gerilla Aktiviteler

Geleneksel pazarlama metodları dışında çözümler /mekanikler ve mekanlar düşünülerek hayata geçirilmiş, son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik pazarlama etkinliklerdir.
Değerlendirme kriterleri:
• Marka stratejisi ve hedefine yönelik uygulanan gerilla fikri
• Bir ölçümleme metodu kullanılarak bu strateji ve hedefe uygun gerçekleşme
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Aktivitenin kaç noktada gerçekleştirildiği
• Etkinliğin kaç kişiye ulaştığı

E-4 Yarışma ve Festivaller

Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, sponsor tarafından değil, ana organizatör olarak hayata geçirilen her türlü yarışma, festival ve benzeri etkinlikler bu kapsamda değerlendirilecektir.
Yarışma ve festivallerde, etkinlik kapsamında stand sahibi ve/veya co-sponsor markaların düzenlediği çalışmalar S4 Sahada Pazarlama Uygulamaları kategorisinde değerlendirilecektir.
Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile yarışma/festivalin bir araya getirilmesindeki stratejik kurgu
• Kaç kişiye duyurulduğu
• Kaç kişinin katıldığı
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri

Bir ürün ya da markaya yönelik spor başlığı altında (Federasyonları mevcut spor branşları ve/veya federasyonları mevcut olmayan tüm ekstrem sporlar ve motor sporları) nihai tüketiciye yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklerdir. Sporu destekleyen her türlü etkinlik pazarlaması kurgusu içinde yer alan projeler, bu kategoriden başvuruda bulunabilir.
Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile seçilen branşın ilişkilendirilmesindeki konumlama
• Spor odaklı yapılan etkinlik stratejisi
• Kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri ve uygulamaları
• Spor endüstrisine olan katkısı
• Kaç kişiye ulaşıldığı
• Etkinliğin içeriği
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-6 Alışveriş Merkezi Etkinlikleri

Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği özel günlere yönelik her türlü etkinlik ve/veya bir ürün ya da markaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm etkinlik projeleri bu kategoride değerlendirilecektir. Bütün etkinliklerin Alışveriş Merkezleri kapalı ve/veya açık alanlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Hedef kitleye ve konsepte uygunluk
• Hedef gerçekleşme
• Marka veya ürün ise kurgusunda stratejinin nasıl uygulandığı ve alışveriş merkezi / hedef kitle seçim kriterlerinin uygunluğu
• Etkinlik sonuçlarının gösterilmesi

E-7 Özel Projeler

Etkinlik pazarlaması tabanına dayalı bir kurguya sahip ve yukarıdaki kategoriler dışında kalan, nihai tüketiciye yönelik etkinlik pazarlaması uygulamalarıdır.
Değerlendirme kriterleri:
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-8 Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyası

“Etkinlik pazarlaması” kategorisi içerisinde yer alan en az 2 etkinlik kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.
Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan etkinlik kanal sayısı ve isimleri
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Marka stratejisine ve hedefine uygunluk
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

Not: Yarışma katılım formunun anlaşılır olması, belirtilen kriterle doldurulmuş olması, kategori ve pazar koşullarının zorluğunu, çözüm, yenilikçilik, kampanya ile yaratılan etkinin büyüklüğü, kanıttaki açıklık, çoklu mecra kullanımı ve genel değerlendirmeleri esas kriterleri olarak alınır. Tüm veriler belli bir kaynağa dayandırılmalıdır. Kaynak marka sahibi, mecra sonuçları ve/veya araştırma şirketleri olabilir.

EK - Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası

İnteraktif, etkinlik, veritabanı, saha ve satış noktası kategorilerinden en az 3’ünü bir arada kullanan kampanyalar başvuruda bulunabilir. Başvuru, tek ajans tarafından yapılabileceği gibi, kampanyanın birden fazla ajans tarafından yürütülmesi durumunda, tüm ajansların katılımı zorunludur. Aynı kampanya için farklı ajanslar ayrı ayrı başvuruda bulunamaz.
Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı
• Kampanya hedefi
• Uygulanan doğrudan pazarlama yöntemleri
• Marka stratejisine ve hedefine uygunluk
• Kampanya sonuçları

EP – En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması

Bu kategoride doğrudan pazarlama etkinlikleri veya kampanyalarındaki, “fikrin, mesajın ve görsel tasarımın özgünlüğü”, “Türkçenin doğru kullanımı” ve “iletişimin çözmesi gereken probleme bulunan yaratıcı çözüm” çerçevesinde “yaratıcılık” ödüllendirilir.
Değerlendirme kriterleri:
Özgünlük: Ödüllendirilecek işin, hem içerdiği fikirde, hem taşıdığı mesajda hem de görsel tasarımda daha önce herhangi bir benzeri olmamalı.

Kullanılan dil ve görsel tasarımın birbirini tamamlaması, iletişim dili olarak çekiciliğinin olması, malzemeyi ve mecrayı farklı kullanma özelliği.
Türkçenin doğru ve etkin kullanımı: Yapılan çalışmalarda Türkçe doğru, etkin ve duru bir şekilde kullanılmalıdır.
Bağımsızlık: Doğrudan pazarlama, reklam ya da halkla ilişkilerin bir parçası değil, tamamlayanı ya da bağımsız bir çalışmadır. Dolayısıyla da yapılan çalışmaların markanın iletişim stratejisi içinde ama “bağımsız” bir yaratıcılık içermesi gerekir. Yapılan yaratıcılığın hedef kitleyi etkileyebilecek değerde olması.

SS – Doğrudan Sorumluluk Projeleri

Bu ödül, sosyal sorumluluk projeleri arasında iletişimini “doğrudan pazarlama” tekniklerinden en az birini kullanarak gerçekleştirilen kampanyalar için geçerlidir. Projeler yaratıcılık ve iş sonuçları çerçevesinde değerlendirilecektir.
Değerlendirme kriterleri:
• Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinde Dijital, etkinlik, veri tabanına dayalı ve/veya sahada ve satış noktasında pazarlama tekniklerinden en az birinin kullanılması ön şarttır. Projenin özgünlüğü, yaratıcılığı, süreç yönetimi ve iş sonuçları değerlendirme kriteri olarak alınacaktır.

CM – En Cesur Müşteri

Bu ödül, Ana Jüri üyeleri tarafından verilecek ve ödüle adaylık kabul edilmeyecektir. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından tanımlanan doğrudan pazarlama kanallarını yaygın şekilde kullanan, bunu yaparken yaratıcılığı güçlü yenilikçi projeleri hayata geçirmek konusunda cesur davranan, doğrudan pazarlama alanında aldığı hizmetleri ölçümleyen ve geri dönüşlerini sektör ile paylaşarak öncülük eden reklam veren ödüllendirilir.
Değerlendirme kriterleri:
• Bu ödül için değerlendirmeye alınma kriterleri, doğrudan pazarlama hizmeti alan markanın daha önce denemediği kanalları ve/veya daha önce kullandığı kanalları yaratıcı bir kurgu ile entegre ederek kullanmaktan çekinmemesi, doğrudan pazarlama alanında yenilikleri denemekte cesur davranması, gerçekleştirdiği çalışmaların somut sonuçlarını paylaşarak, sektörün gelişiminde teşvik edici olması ve doğrudan pazarlamayı sürdürülebilir pazarlama iletişimin bir parçası olarak görmesi sayılabilir.
• Bu kategori için DPİD Yönetim Kurulu’nun belirlediği 5 aday, Jüri Başkanı tarafından açıklanır. Ana jürinin, önerilen listeye ilave yapma hakkı saklıdır. Belirlenen adaylar oylanır ve en yüksek oyu alan iki aday, kısa listeye kalır. Son iki aday arasında yapılan ikinci oylamada, en yüksek oyu alan “En Cesur Müşteri” seçilir.
• Ana Jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda birden fazla ödül verme hakkına da sahiptir.

GJ – Genç Jüri Ödülü

Bu ödül, genç jüri üyeleri tarafından verilecek ve ödüle adaylık kabul edilmeyecektir. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği üyelerinin 30 yaş altı ekibinden seçilecek olan jüri, doğrudan pazarlama alanında en iyi buldukları projeyi kategorilerden bağımsız olarak seçerek ödüllendirir. Genç Jüri her ajanstan bir kişinin katılımıyla minimum 10 kişiden oluşur.